Επικοινωνία

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ηλίας Καρασαββίδης


Υπεύθυνη Ερευνητικής Μονάδας "Mαθησιακή Τεχνολογία και Εκπαίδευση στα Μαθηματικά":

Άννα Χρονάκη

Τηλέφωνο: 24210 74749

Υπεύθυνη Ερευνητικής Μονάδας "Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον":

Βασιλεία Χρηστίδου

Τηλέφωνο: 24210 74743
e-mail: vchristi@ece.uth.gr

Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας":

Ηλίας Καρασαββίδης

Τηλέφωνο: 24210 74994