Αρχική

 

STeaM :: Science, Technology and Mathematics Lab

Επιστημονικός Υπεύθυνoς: Ηλίας Καρασαββίδης
Τηλέφωνο: 24210 74994

Το εργαστήριο «Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας» εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή των θετικών επιστημών που περιλαμβάνει τις Νέες Τεχνολογίες, τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία, Φυσική, Χημεία), και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με προεκτάσεις στην διεπιστημονική και δια-θεματική προσέγγιση της διδακτικής, στην επιστημολογία, στην ανοικτή εκπαίδευση και στην δια βίου μάθηση.

H λειτουργία του Εργαστηρίου θεσμοθετήθηκε στις 12 Aυγούστου 2004 και δημοσιεύθηκε στο 17600 τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Αρ. ΦΕΚ 78415/Β1). Το εργαστήριο αναδιοργανώθηκε με στόχο να συμπεριλάβει τις δραστηριότητες όλων των μελών ΔΕΠ της Ενότητας Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης καθώς και κάθε μελλοντική δραστηριότητα που θα υπαχθεί σε αυτήν (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. ΦΕΚ 2513/Β1, 31-12-07). Στo εργαστήριο εντάσσονται τρεις θεσμοθετημένες ερευνητικές μονάδες.