Ταυτότητα

Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ερευνητικά και εκπαιδευτικά το Εργαστήριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας συνοψίζονται στις παρακάτω:

 1. Έννοιες των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και η κατανόησή τους από μικρά παιδιά και μη ειδικούς.
 2. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον.
 3. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον.
 4. Δημόσια κατανόηση των φυσικών επιστημών.
 5. Ταυτότητες και Ετερότητες σε διαδικασίες εκπαίδευσης στο μαθηματικό και ψηφιακό γραμματισμό.
 6. Εθνογραφικές προσεγγίσεις της τεχνομαθηματικής γνώσης σε κοινωνικές πρακτικές.
 7. Η έμφυλη διάσταση του μαθηματικού  και ψηφιακού γραμματισμού.
 8. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ζητήματα ειδικής διδιακτικής σε τομείς θετικών επιστημών.
 9. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη (επεξεργασία βίντεο, σχεδιασμός & ανάπτυξη ψηφιακού παιχνιδιού) 
 10. Μαθησιακή αποτελεσματικότητα βιντεοδιδασκαλιών.
 11. Νέες διδακτικές-μαθησιακές πρακτικές με τεχνολογίες Web 2.0
 12. Ολιστική εκπαίδευση στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της σχέσης παιδιών και ενηλίκων με τον φυσικό κόσμο.
 13. Κριτική περιβαλλοντική εκπαίδευση και κριτική παιδαγωγική του χώρου.