Μέλη

 

Βασιλεία Χρηστίδου, Καθηγήτρια

Άννα Χρονάκη, Καθηγήτρια

Ηλίας Καρασαββίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Γιώργος Γιαννίκης, ΕΕΔΙΠ (υπό διορισμό), Δρ. Πληροφορικής

Μόνικα Γραβριηλίδου, Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας

Χαρίκλεια Γονιτσιώτη, Νηπιαγωγός, MSc, Υπ. Διδάκτορας

Μαριάννα Θεοδοσίου, Χημικός, MSc, Υπ. Διδάκτορας

Σεβαστή Θεοδοσίου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, MSc, Υπ. Διδάκτορας

Βασίλειος Καλόγηρος, Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας

Σπύρος Κούριας, Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας

Τάσος Μάτος, Εκπαιδευτικός, Δρ. Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Γεωργία Μουτζούρη, Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας

Χαράλαμπος Παπαδήμας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Βασιλική Ραγάζου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπ. Διδάκτορας

Γιάννης Σαμαράς, Εκπαιδευτικός, MSc, Υπ. Διδάκτορας

Ρίζος Χαλιαμπάλιας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπ. Διδάκτορας