Διδακτορικές διατριβές

Διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί:

Αναστάσιος Μάτος. 2013. Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών ως πλαισίου διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων: Αναλύοντας τις εμπειρίες φιλολόγων και μαθηματικών και τους τρόπους ανασυγκρότησης των ταυτοτήτων τους. Aδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Βόλος. Παν/μιο Θεσσαλίας

Eπιβλέπουσα: Άννα Χρονάκη

3μελής συμβουλευτική επιτροπή:Άννα Χρονάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουτσογιάννης, ΑΠΘ, Αγγελική Δημητρακοπούλου, Παν/μιο Αιγαίου

7μελής εξεταστική επιτροπή: Άννα Χρονάκη, Δημήτρης Κουτσογιάννης, Αγγελική Δημητρακοπούλου, Γεώργιος Ανδρουλάκης, Φραγκίσκος Καλαβάσης, Γιάννης Πεχτελίδης, Μαρία Παπαδοπούλου.


Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη:

Γαβριηλίδου Μόνικα (σε εξέλιξη). Ψηφιακή Αφήγηση και Αναδυόμενες Μαθηματικές Έννοιες.

Επιβλέπουσα: Άννα Χρονάκη


Γονιτσιώτη Χαρίκλεια (σε εξέλιξη). Η ανάγνωση πολυτροπικών κειμένων για τις Φυσικές Επιστήμες από μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιβλέπουσα: Βασιλεία Χρηστίδου

3μελής συμβουλευτική επιτροπή: Βασιλεία Χρηστίδου, Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασιλεία Χαζτηνικήτα, Καθηγήτρια Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Βόλος: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΓΣΕΣ 31/20-06-2007.


Θεοδοσίου Μαριάννα (σε εξέλιξη). Οι διδακτικές αναλογίες και η συμβολή τους στη κατανόηση βασικών εννοιών της Χημείας.

Επιβλέπουσα: Βασιλεία Χρηστίδου

3μελής συμβουλευτική επιτροπή: Βασιλεία Χρηστίδου, Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασίλειος Κουλαϊδής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Βόλος: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΓΣΕΣ 7/17-06-2008.


Θεοδοσίου Σεβαστή (σε εξέλιξη). Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής ψηφιακών παιχνιδιών.

Επιβλέπων: Ηλίας Καρασαββίδης

3μελής συμβουλευτική επιτροπή: Ηλίας Καρασαββίδης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παναγιώτης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασίλειος Κόλλιας, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. ΓΣΕΣ: 10/25-6-2012.


Καλόγηρος Βασίλειος (σε εξέλιξη). Διδακτική Αξιοποίηση Alternate Reality Games στην εκπαίδευση.

Επιβλέπων: Ηλίας Καρασαββίδης

3μελής συμβουλευτική επιτροπή: Ηλίας Καρασαββίδης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασίλειος Κόλλιας, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μαλανδράκης Γεώργιος, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. ΓΣΕΣ 12/24-10-2012.


Κούριας Σπύρος (σε εξέλιξη). Εκπαιδευτική Ρομποτική, αναδυόμενες μαθηματικές έννοιες και τεχνολογία ελέγχου στις μικρές ηλικίες: Ανάπτυξη Δεξιότητων και Αναπαραστάσεων Προσανατολισμού και Κατεύθυνσης στο χώρο σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας.

Επιβλέπουσα: Άννα Χρονάκη.

3μελής συμβουλευτική επιτροπή: Άννα Χρονάκη, Βασίλης Κόμης, Γεώργιος Φεσάκης


Γεωργία Μουτζούρη (σε εξέλιξη). Κατανοώντας την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων σε πολυπολιτισμικές τάξεις προσχολικής ηλικίας.

Επιβλέπουσα: Άννα Χρονάκη.

3μελής συμβουλευτική επιτροπή: Άννα Χρονάκη, Κώστας Μάγος, Μανόλης Δαφέρμος


Ραγάζου Βασιλική (σε εξέλιξη). Αξιοποίηση βίντεο-διδασκαλιών για την ενίσχυση της υβριδικής μάθησης.

Επιβλέπων: Ηλίας Καρασαββίδης

3μελής συμβουλευτική επιτροπή: Ηλίας Καρασαββίδης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παναγιώτης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. ΓΣΕΣ: ΓΣΕΣ 10/25-6-2012.   


Σαμαράς Ιωάννης (σε εξέλιξη). H εικόνα του/της επιστήμονα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: αναπαραστάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών και παιδαγωγικές προεκτάσεις.

Επιβλέπουσα: Βασιλεία Χρηστίδου

3μελής συμβουλευτική επιτροπή: Βασιλεία Χρηστίδου, Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  Φωτεινή Μπονώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιωάννης Πεχτελίδης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Βόλος: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΓΣΕΣ 17/27-05-2009.


Χαλιαμπάλιας, Ρίζος (σε εξέλιξη). Η διερεύνηση της επίδρασης εννοιολογικών μεταφορών, πολλαπλών αναπαραστάσεων και χειρισμών φυσικών υλικών στην κατανόηση προβλημάτων πρόσθεσης, αφαίρεσης και αθροιστικής ανάλυσης από παιδιά μικρών ηλικιών στο πλαίσιο συστημάτων εικονικών χειραπτικών υλικών (virtual manipulatives) και απτών διεπαφών χρήστη (tangible user interfaces).

Επιβλέπουσα: Άννα Χρονάκη.

3μελής συμβουλευτική επιτροπή: Άννα Χρονάκη, Χαράλαμπος Καραγιαννίσης, Αχιλλέας Καμέας,