Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:

Βαλακώστα, Μ. (2007). Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε παιδιά προσχολικής αγωγής μέσα από το δραματικό παιχνίδι και τη διήγηση ιστοριών: το φαινόμενο του μαγνητισμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Β. Χρηστίδου, Δ. Κακανά


Γιαννακοπούλου, Ε. (2013). Μουσική και Μαθηματικά στον Μουσειακό Χώρο: Μία διερεύνηση των μαθησιακών διαστάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Α. Χρονάκη, Π. Κανελλόπουλος


Γονιτσιώτη, Χ. (2007). Οι εικονικές αναπαραστάσεις στην κατανόηση και εξήγηση φαινομένων των Φυσικών Επιστημών: χρησιμότητα, δυσκολίες και ετοιμότητα χρήσης τους από παιδιά του δημοτικού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Β. Χρηστίδου, Φ. Μπονώτη


Ευθυμίου, Ε. (2013). Αναμόρφωση σχολικής αυλής: Στάσεις και απόψεις παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Β. Χρηστίδου, Α. Μιχαλοπούλου


Κούτρα, Μ. (2009).  «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι»:  Ένα διαθεματικό πρόγραμμα αστρονομίας για παιδιά δημοτικού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Β. Χρηστίδου, Δ. Κακανά


Μανδράκης, Α. (2008).  Το ηλεκτρονικό παιχνίδι: καταγραφή και ανάλυση περιεχομένου της σχετικής αρθρογραφίας έξι ελληνικών εφημερίδων στην εξαετία 2001-2006. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Α. Χρονάκη, Τ. Τσιλιμένη


Νούσια, Α. (2008). Βιντεοπαιχνίδια: απόψεις παιδιών, τρόποι μάθησης και έμφυλες διαφορές.

Επίβλεψη: Α. Χρονάκη, Φ. Μπονώτη


Νταφούλη, Ε. (2008).  Οι στάσεις εφήβων μαθητών απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Α. Χρονάκη, Γ. Αμπακούμκιν


Οικονόμου, Ε. (2008). Η έννοια του οικοσυστήματος σε ταινίες κινουμένων σχεδίων για παιδιά: Ανάλυση και προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Β. Χρηστίδου, Μ. Παπαδοπούλου


Σαμαλτάνη, Δ. (2007). Σχεδιασμός, υλοποίηση και  αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος για το νερό και την εξοικονόμησή του στην προσχολική εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Β. Χρηστίδου, Μ. Παπαδοπούλου


Σαμαράς, Γ. (2009). Οι αναπαραστάσεις μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον/την επιστήμονα και τη δραστηριότητά του/της: Διερεύνηση των παραγόντων που τις διαμορφώνουν. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Β. Χρηστίδου, Φ. Μπονώτη


Στεργίου,  Ε. (2008).    Διερευνώντας  τη  σκέψη  των  μικρών  παιδιών  για  βασικές γεωμετρικές έννοιες. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Α. Χρονάκη, Δ. Κακανά


Στώικος, Ι. (2008). «Ζώα στο Διάστημα» : Παραμύθι σε ένα εικονικό περιβάλλον. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Α. Χρονάκη, Β. Μπουρδάκης 


Χαδαυτούρη Α. (2010). Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών ως γνωστικών εργαλείων σε ένα περιβαλλοντικό θέμα. Μια έρευνα – δράση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Η. Καρασαββίδης, Δ. Κακανά


Χατζίκου, Μ. (2012). Απόψεις νηπιαγωγών για τις αποκρίσεις και τις επιδόσεις των δυο φύλων στις φυσικές επιστήμες και αξιοποίηση των ενδιαφερόντων τους κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Επίβλεψη: Β. Χρηστίδου, Κ. Μάγος