Πτυχιακές εργασίες

Πτυχιακές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:

Αβράμη, Ε. (2005). Το κείμενο και η εικόνα σε βιβλία των Φυσικών Επιστημών για παιδιά: σημειωτική και παιδαγωγική προσέγγιση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Αλιμήση, Ρ. (2008). Αυθεντικά Πλαίσια Μάθησης με την υποστήριξη ψηφιακής τεχνολογίας. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Αναστασίου, Ζ. (2005). Οι αντιλήψεις των παιδιών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εικόνα του/της επιστήμονα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Βασάκος, Γ. (2007). Ψηφιακά Περιβάλλοντα Δυναμικής Γεωμετρίας; η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης στις μικρές ηλικίες. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Γιαμπολδάκη, Ε. (2013). Σχεδιασμός& Ανάπτυξη ενός 3Δ Ψηφιακού Παιχνιδιού για τη διδασκαλία-μάθηση χωρικών εννοιών. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Β. Κόλλιας

Γιαννακού, Ε. (2011). Η σχολική αυλή: οι απόψεις, τα σχέδια και η χρήση της από παιδιά του δημοτικού σχολείου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Δημουλά, Μ. (2004). Διερεύνηση της Κατανόησης των Παιδιών της έννοιας του Τριγώνου σε Περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας (οπτικο-απτικό υλικό και λογισμικό). Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Ζαχαρή, Α. (2009). Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Ψηφιακών Παιχνιδιών Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Β. Κόλλιας

Ζιώγα, Α. (2005). Το φύλο στα μαθηματικά και στην τεχνολογία: εμπειρίες εκπαιδευτικών. Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Ζούμπερου, Ε. (2009). Επίπεδα ανταπόκρισης νηπίων στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας αλληλεπιδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Β. Κόλλιας

Ιωάννου, Α. (2012). Το Facebook ως μέσο έκφρασης των Αγανακτισμένων Ελλήνων. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Μ. Παπαδοπούλου

Καρατώσιου, Α. (2005). Στάσεις και συναισθήματα φοιτητριών και εκπαιδευτικών για τα μαθηματικά. Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Κατσιγιαννάκη,  Σ. (2005). Καταγραφή, συλλογή και κριτική αξιολόγηση δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο νηπιαγωγείο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Λαβαντζιώτη, Β. (2004). Προσέγγιση Project, Σχολικά Μαθηματικά και Αλλοδαπά Παιδιά. Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Μαβίδου, Α. (2010). Αντιλήψεις των νηπίων για την φύση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Μανωλοπούλου, Ο. (2012). Αναμόρφωση σχολικών αυλών: Παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Μοιρασγετή, Α. (2007). Η ανταπόκριση νηπίων σε καθοδηγούμενη και συνεργατική αξιοποίηση ψηφιακού παιχνιδιού με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή: μια μελέτη περίπτωσης. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Μ. Παπαδοπούλου

Μπούτσορα, Ε. (2009). Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιτεοδιδασκαλιών με θέμα την επεξεργασία ψηφιακού βίντεο με το Blender. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Β. Κόλλιας

Νταλούκα, Δ. (2009). Σχεδιασμός Παιδαγωγικού Ψηφιακού Βίντεο με θέμα: Ένα είδος προς εξαφάνιση: Η φώκια μονάχους-μονάχους. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Β. Κόλλιας

Παπατόλια, Γ. (2005). Παιδιά Ρομά και Σχολικά Μαθηματικά. Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Πατρίκιου, Α.Ε. (2010). Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με θέμα: “Η γη ως ουράνιο σώμα”. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης – Συνεπόπτης: Β. Χριστίδου.

Σταυρίδου, Ε. (2008). Ψηφιακό Παιχνίδι & Επίλυση Προβλημάτων στην Προσχολική Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Frozen Bubble. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Β. Κόλλιας.

Στεργίου, Ε. (2003). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο. Στάσεις νηπιαγωγών και εμπειρίες παιδιών. Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Στώικος, Ι. (2003). Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Υλικού στο Διαδίκτυο. Τα μαθηματικά στις μικρές ηλικίες. Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Ταγάρη, Μ. (2004). Τσιγγανόπαιδα και Σχολικά Μαθηματικά. Μια εθνογραφική μελέτη σε τμήματα πρώτης δημοτικού. Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Φιλιππιτζή, Κ. Π. (2009). Πώς δημιουργούνται οι στερεότυπες αντιλήψεις για την εικόνα του επιστήμονα στα παιδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Χαζτή, Μ. (2009). Δημιουργία Πολυμεσικής Εφαρμογής με Θέμα το Διάστημα για Παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Β. Κόλλιας

Χαντζοπούλου, Β. (2008). Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιντεοδιδασκαλιών με θέμα την επεξεργασία ψηφιογραφικών γραφικών με το GIMP. Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επόπτης: Η. Καρασαββίδης - Συνεπόπτης: Β. Κόλλιας